გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ნუსხა

დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე

2011 წლის 10 სექტემბერს ოქმი # 1

სკოლის დირექტორი:                                         /თ.ქარჩავა/

 

გრიფირებული სახელმძღვანელოები

(ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით)

 

I კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე. მაღლაკელიძე.

შპს „მერიდიანი’

2

მათემატიკა

თ.ვეფხვაძე,გ.გოგიშვილი,ი.მებონია

შპს „ინტელექტი’

3

ბუნებისმეტყველება

გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი/

 ”სულაკაური”

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

6

ისტ

ნ.ჯამასპრიშვილი

„დიოგენე“

7

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

II კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე.

შპს „მერიდიანი’

2

მათემატიკა

თ. ვეფხვაძე,ი.გოგოიშვილი

შპს „ინტელექტი’

3

ბუნებისმეტყველება

გ.კვანტალიანი,ლ.მიქიაშვილი

 ”სულაკაური”

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

6

 

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

         

 

 

 

 

III კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

შპს ‘მერიდიანი’

2

მათემატიკა

თ.ვეფხვაძე,გ.გოგოლიშვილი

შპს ‘ინტელექტი’

3

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

‘სულაკაური’

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

 

6

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

         

 

 

IV კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

შპს ‘მერიდიანი’

2

მათემატიკა

თ.ვეფხვაძე,გ.გოგიშვილი

შპს ‘ ინტელექტი’

3

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

‘სულაკაური’

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

6

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნ. ტალახაძე

შპს ”სიდი” - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

7

 

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

შპს’‘მერიდიანი’’

2

მათემატიკა

თ.ვეფხვაძე,გ.გოგიშვილი

შპს ‘ ინტელექტი’’

3

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე,რ.ახზვლედიანი

„სულაკაური“

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

ჩვენი საქართველო

მ. სურგულაძე, ნ. მინდაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია, თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ. ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი და სხვები

შპს ”ლოგოს პრესი”

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

7

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ნ. ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

 

8

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

 

9

რუსული ენა

 

 

მ.ბარსეგოვა   დ.2

 

„ოცდამეერთე“

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI კლასი

 

#

საგანი

სახელმძღვანელოს ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

ნ.,მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე

შპს „მერიდიანი“

2

მათემატიკა

თ.ვეფხვაძე,გ.გოგიშვილი

შპს „ინტელექტი“

3

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

„სულაკაური“

4

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს ”ინტელექტი”

5

ჩვენი საქართველო

მ. სურგულაძე, ნ. მინდაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე, ლ. ბერაია, თ. გეგეშიძე, ნ. მამალაძე, მ. ქურთუბაძე, თ. შალვაშვილი და სხვები

შპს ”ლოგოს პრესი”

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე

შპს ”მერიდიანი”

7

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ნ. ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

8

 

ინგლისური ენა

შპს     იგლისური ენა საქართველოში

„მაკმილანი“

9

 

 

რუსული ენა

 

მ.ბარსეგოვა  დ.3

 

„ოცდამეერთე“