საათობრივი ბადე

                               2016წლის  12  სექტემბერი. 

 დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე(ოქმი#1)

                                                                              სკოლის დირექტორი:                                  /თ.ქარჩავა/

 

ა(ა)იპ ,,ეტალონის“

                                                                    საათობრივი ბადე

 

კლასი

I

II

III

IV

V

VI

 
 

სახელმწიფო ენა

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

6

6

5

5

 

მათემატიკა

 

მათემატიკა

4.5

5

5

5

4

4

 

უცხოური ენები

 

პირველი უცხოური ენა

2

2

3

3

3

3

 

მეორე უცხოური ენა

 

 

 

 

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 

ჩვენი საქართველო

       

3

3

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

     

0.5

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

 

ისტ

0.5

     

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

 

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

 

 

             

სპორტი

 

სპორტი

2

2

2

2

2

2

 

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

22

22

23

23.5

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

ა) IV კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება II სემესტრში, ჯამურად 12 საათი;

მუსიკის 2 საათიდან 1 საათი სკოლამ შესაძლებელია დაუთმოს ქართულ ცეკვას სურვილისამებრ;

ბ) მეორე უცხოური ენის სწავლება დაიწყება V კლასში.

გ) ი.ს.ტ.  ისწავლება I სემესტრში კვირაში 1 სთ.

 

 

 

 

 

 

V კლასის საათობრივი ბადე და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

 

 

 

 ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

5

 

3

5

2

 

მათემატიკა

4

 

4

6

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

 

2

3

5

 

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

 

3

4

7

 

ისტ

2

 

2

3

8

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

 

მუსიკა

2

 

2

2

10

 

სპორტი

2

 

   

აუცილებელი  საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისთვის/

სექტორებისთვის

28

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI კლასის საათობრივი ბადე და შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

 

 

 ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

5

 

3

5

2

 

მათემატიკა

4

 

4

6

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

 

2

3

5

 

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

 

3

4

7

 

ისტ

2

 

2

3

8

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

 

მუსიკა

2

 

2

2

10

 

სპორტი

2

 

   

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

ქართულენოვანი სკოლებისთვის/

სექტორებისთვის

28