საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტირის 2006 წლის 30 ოქტომბრის N902 ბრძანებით ა(ა) იპ "სასწავლო-აღმზრდელობით და ზოგადსაგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრ "ეტალონს" მიეცა დაწყებითი ზოგადსაგანმნათლებლო საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია

ცენტრის დამფუძნებელი თამარ ქარჩავა


ადმინისტრაციაschool2.png

სკოლის დირექტორი -თამარ ქარჩავა.

ტელ: 577 62-92-22

დირექტორის მოადგილე - ჯილდა კაკაშვილი.

ტელ: 579 27-64-65

ფინანსური მენეჯერი - ირმა შონია.