ა(ა)იპ სასწავლო აღმზრდელობითი და ზოგადსაგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრი”ეტალონი” დაფუძნდა 2006 წელს
 
 
 
ცენტრის დამფუძნებელი და სკოლის დირექტორი თამარ ქარჩავა